FORENINGSPORTAL I Vestre Aker

Holmenkollens vel

Holmenkollens vels område strekker seg fra Voksenliabekken i vest til Styggedalsbekken/Øvreseterbekken ved Midtstuen i øst. I sør går grensen ved «øvre» Gressbanen og i nord til Holmenkollbakken.

HISTORIKK OG FORMÅL

Den nøyaktige stiftelsesdato for Holmenkollens Vel er ikke kjent, men det er opplyst at det ble stiftet i 1914. Begrunnelsen for denne påstand er at Holmenkollgrændens Vel fikk et kassakreditlån efter en ansøkning datert 21. desember 1914 og undertegnet av Alfred Russ, p.t. formann. Dessuten har maleren Henrik Backer som tegnet vellets emblem, signert det «Henrik B. 1914». Vellets lover ble først vedtatt 4. juni 1918, og følgende ble nedtegnet: «Vellet, der består av eiendomsbesittere og andre innvånere i strøket omkring Holmenkollen, har til formål å vareta medlemmenes fellesinteresser og for øvrig å virke til beboernes beste i den utstrekning som de forhåndenværende midler måtte tillate.»

Formålet er det samme i dag. Det innebærer at vellet tar opp saker på vegne av beboerne i området vårt – trafikk og utbygging er viktige stikkord her. I alle år har vi engasjert oss i lokale spørsmål om bl.a. vei, vann, reguleringsplaner og offentlig kommunikasjon og det har vært tilstrebet en god dialog med politikere og kommunen om utviklings- og utbyggingsplaner. Arbeidet med å ivareta den allmenne ferdsel slik at stier og smett ikke bygges igjen har vært en prioritert oppgave.

Fritidsaktiviteter

Velforening

Kontaktinformasjon

 / 

styret@holmenkollensvel.no

holmenkollensvel.no/

Knut Chr. Solheim

Besøksadresse

Postadresse
Postboks 15 Holmenkollen
0712 Oslo

Andre opplysninger

Org.nummer
915 382 355

Stiftet dato
21.12.1914

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer

Kategori
Velforening

Område

Stikkord

Sist oppdatert

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal