FORENINGSPORTAL I Vestre Aker

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag

Vi tar vare på vår lokalhistorie - fra Bygdøy til Sørkedalen

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag ble stiftet 14. mars 1994 som «Ullern Historielag», også skrevet med undertittelen «Historisk forening for Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen». Foeningens navn ble endret i 2016.

Historielaget var egentlig en fortsettelse av Ullern Gårds Venneforening. Denne foreningen ble stiftet i 1980 for å rehabilitere Ullern gård til beste for lokalbefolkningen. Men så kom brannen våren 1988 hvor det store, flotte våningshuset brant ned til grunnen. Venneforeningen klarte å få bestemmelser om vern av ruinene og stabburet, og følte at de da ikke hadde mer å gjøre. Noen av medlemmene tenkte seg at foreningen kunne gå over til å bli et lokalt historielag.

Kort oversikt over den viktigste historie for vårt område

Historielagets virkeområde tilsvarer det opprinnelige Ullern sogn som ble utskilt fra Vestre Aker i 1906. Det strakte seg fra Bygdøy til Sørkedalen. I dag tenker vel flere på den kommunale bydel Ullern som ikke omfatter Bygdøy og Røa med Sørkedalen. Men noen tenker kirkelig. Ullern kirkesogn omfatter ikke Skøyen som utgjør østre del av bydelen. Endelig tenker noen på det gamle Ullern gårdsområde som omfatter Ullernåsen og t.o.m. områdene rundt Ullern kirke, alt noe upresist sagt.

Er du nysgjerrig på mer detaljert informasjon? Besøk vår hjemmeside! http://www.ullernhistorie.no/

Kontaktinformasjon

41418819 / 41418819

ullernhistorie@gmail.com

www.ullernhistorie.no/

www.facebook.com/events/890037275684951

Knut Bryn (Styreleder)

Besøksadresse

Postadresse
Postboks 7 Øvre Ullern
0311 Oslo

Andre opplysninger

Org.nummer
994933345

Stiftet dato
14.03.1994

Ant. medlemmer
700

Vipps-nummer
#621718

Kategori
Historie

Område

Stikkord

Sist oppdatert
05.12.2022

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal